Coronalı Günlerde Aşırı Yağlanma Neden Riskli?

1720
Coronalı Günlerde Aşırı Yağlanma Neden Riskli?

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Türkçapar anlattı: ‘Aşırı yağlanma bağışıklık fonksiyonunu olumsuz etkiler’ dedi, bu sorunla ilgili uyarılarda bulundu…

Bilimsel veriler; diyabet, hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar gibi kronik hastalıkların Covid-19’un risk oranını artırdığını gösteriyor. Bu hastalıkların çoğu overfat (aşırı yağlanma) denilen vücut yağının çokluğundan kaynaklanıyor. Aşırı yağ durumunun kendisi, enfeksiyöz viral hastalıklarda önemli fakat az tartışılan bir risk faktörüdür.

Prof. Dr. Ahmet Türkçapar

Bu durum bağışıklık fonksiyonunu ve konakçı savunma mekanizmalarını olumsuz etkiler. Aşırı yağlı konakçılarda, hem viral hem de bakteriyel cevabın ters yönde değiştiği gösterilmiştir.